Ağız

Ağız Seslendirme Terimleri

Ağız
Seslendirme Terimleri

Ağız: Herhangi bir dil veya lehçenin daha çok söyleyiş (telaffuz) özelliklerine
bağlı olarak oluşan mahalli kollarıdır. Her dil veya lehçenin kendi içinde ağızları
vardır. Ağızlar halkın kullandığı doğal konuşma biçimleridir. Gelişmiş her dilin
içerisinde yeni ve farklı ağızlar ortaya çıkabilir. Ancak, her dilin tek bir edebi
ağzı vardır. Türkiye Türkçe’sinin edebi ağzı İstanbul ağzıdır.
Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen,

belli yerleşim bölgelerine veya topluluklara özgü olan konuşma ses ve söz dizimini ifade eder.Örneğin; Türkiye
Türkçesinin Erzurum, Trabzon, Denizli gibi çok sayıda ağzı mevcuttur.

SESLENDİRME DUBLAJ TERİMLERİ