Bilim Tarihi

Bilim Tarihi

Bilim Tarihi

Bilim Tarihi Belgeseli
1.BÖLÜM – ORADA NE VAR?

10:00:04
JAY : İnsanoğlu, tarihin başlangıcından bu yana, bazı soruların cevabını
aramaktan hiç vazgeçmemiştir.. Orada ne var?..Biz buraya nasıl
geldik?..Dünya neden yapılmıştır?.. Bu soruları cevaplamak için
yaptığımız araştırmanın hikayesi, bilimin de hikayesidir… İnsanoğlunun
bütün uğraşları içinde hayatımızı en çok etkileyeni bilim olmuştur.
Çünkü bilim, dünyayı ve kendimizi görme biçimimizi değiştirmiştir.
Fikirleri.. başarıları..ve vardığı sonuçlar, her an hayatımızın içindedir..
Ama bilimin gelişimini, sadece laboratuarın içindekiler değil,
dışındakiler de etkilemiştir…Güç, tutku..rekabet ve şans bu gelişim
sürecinde çok önemli roller üstlenmiştir… Bu belgesel, tarihin bilimi,
bilimin de tarihi nasıl etkilediğinin hikayesini anlatır…

Bilim Tarihi Belgeseli 1. bölümden alıntı
Orijinal Adı : History Of Science
Türkçeye Çeviren : Selma Yeşilbağ