Çözümleme

Çözümleme

Çözümleme

ÇÖZÜMLEME: Seslendirilecek metnin, durak ve vurgu yerlerinin
belirlenmesi ile anlam ve biçim özelliklerini açığa
çıkarmak amacıyla analiz etmeyi ifade eder.

Seslendirme Terimleri