Doğaçlama

Doğaçlama

Doğaçlama

DOĞAÇLAMA: Kimi zaman metne bağlı kalarak,
kimi zaman metne bağlı kalmaksızın, tüm
aşamaları önceden belirlenmemiş biçimde,
seslendirme ya da prova esnasında gerçekleştirilen
duruma uygun sesle canlandırma performansını ifade eder.