DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Eserinden Örnek Tirad. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Tirad Çalışması.
Sofanın Bana Söyledikleri
İki yastık, bir şişe, bir mendil.
Fakat eve gittim. Şehrin bir ucundan öbür ucuna.
Kenar mahalleler. Birbirine ufunetli adaleler gibi geçmiş, yaslanmış tahta
evler. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha eğrilip
büğrülen bu evlerin önünden her geçişimde, çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip
ederdim. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmıştır, kiminin şahnişini biraz
daha yumrulmuştur, kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir; ve
hepsi hastadır, onları seviyorum; çünkü onlarda kendimi buluyorum; ve hepsi iki
üç senede bir ameliyat olmadıkça yaşayamazlar, onları çok seviyorum; ve hepsi,
rüzgârdan sancılandıkça ne kadar inilderler ve içlerinde ne aziz şeyler
saklarlar, onları çok… çok seviyorum.
Eşiklerinde soluk yüzlü, çıplak ayaklı, ürkek ve sessiz çocukların, ellerinde
ekmek kabuğuyla ve çerden çöpten yapılmış oyuncaklarla, ağır ağır, düşünerek ve
gülmeden oynadıkları bu evlerin arasında kendi evimi ararım ve âdeta güç
bulurum, çünkü bunların hepsi benim evim gibidirler.
Evde kimse yoktu; kapıyı anahtarımla açtım, girdim ve her zamanki âdetimle alt
kat sofada epeyce durarak, hareketsiz etrafıma bakındım.
Bu sofa yaşlı bir insan yüzü gibidir: Evimizin bütün ruhu, kederleri ve neş’esi
orada görünür, her günün hâdiseleri tavana, duvarlara, döşemeye bir leke, bir
çizgi, bir buruşuk ve bazan da ancak bizim görebileceğimiz gizli bir işaret
ilâve eder. Bu sofa canlıdır: E :zimle beraber kımıldar, değişir, bizimle
beraber dağılır, toplanır, bizimle beraber uyur uyanır; bu sofa
aramızda sanki üçüncü bir simadır ve güldüğü, ağladığı bile olur.
Bu sofa dört köşedir: Ortada sokak kapısı, iki yanında birer pencere. Pencerenin
yanında bir ot minderi. Minderin yanında yemek masası. Masanın yanında iki
sandalye. Bu sofada oturulur, yemek yenir, misafir kabul edilir.
Benim her girişimde, orada, hareketsiz duruşum, beni bana gösteren bu çehreye
bakmak içindir.

DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU
Yazan : Peyami Sefa

YouTube Preview Image
dokuzuncu hariciye koğuşu

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu