Doğaçlama Doğaçlama DOĞAÇLAMA: Kimi zaman metne bağlı kalarak, kimi zaman metne bağlı kalmaksızın, tüm aşamaları önceden belirlenmemiş biçimde, seslendirme ya da prova esnasında gerçekleştirilen duruma uygun sesle canlandırma performansını ifade eder.