Ferhad ile Şirin

Nazim Hikmet Ferhad ile Şirin

Nazim Hikmet
Ferhad ile Şirin

Ferhad ile Şirin

ŞİRİN : (Ferhad’ın sözünü keser.) Anlıyorum, fakat nasıl gelmiş
olursan ol, gelmiş olman yetmiyor mu? Ulaşmanın sevinci,
nasıl ulaşıldığını, her çareyi mübah kılınıyor mu? Niye cevap
vermezsin? Bana ulaşmış olman, Şerif’ i, Dadı Kalfa’yı, gizli
merdiveni unutturmuyor mu sana?

FERHAD : Sana ulaşmış olmak dünyaya ulaşmaktır. Senin yüzü­
nü görmek, sesini duymak, dokunabilmek sana, dünyanın
yüzünü görmek, sesini duymak, dünyaya elleriyle dokunabilmektir
benim için …  Fakat Dadı Kalfa, Şerif, gizli merdiven
Onların benden hiçbir şey istemeyen, hatta canımı,
hatta hürriyetimi bile ortaya koymanı istemeyen karanlık,
kurnaz rahatlığını unutmak mümkün değil. Düşün ki, Şirin,
sana ulaşmak için benden hiçbir şey istenmedi.

Yazan : Nazım Hikmet