Ahududu

Ahududu

Ahududu

Orijinal adı : Arsenic and old Lace oyunundan tirad örneği.
O’Hara: Bu gece gördüğün oyunda böyle bir sahne mi vardı? (Mortimer, evet anlamında başını sallar.) Neeee, adamlar bunu benim oyunumun ikinci perdesinden çalmışlar. (Açıklamaya başlar.) Bak, benim oyunun ikinci perdesinde, tam şeyden önce- (Mortimer’e sırtını dönerek.9 En iyisi baştan anlatayım. Olay, annemim soyunma odasında başlıyor, benim doğduğum evde, ama ben henüz doğmamışım. (Mortimer, O’Hara’nın dikkatini çekmek için ayaklarını oynatmaya başlar.) Oh, ne, neyse! (O’Hara Mortimer’in ağzındaki bezi çıkarmaya yeltenir ama sonra vaz geçer.) Yok, yok, sen şimdi dinle beni. (Sandalyeyi alır, Mortimer’in yanına getirir, oturur ve oyununu anlatmayı sürdürürken perde yavaş yavaşinmeye başlar.) Orda oturmuş, makyajı yaparken; birden bire kapıdan- simsiyah bıyıklı bir adam girer- annme dönerek şöyle der: “Miss Latour, benimle evlenir misiniz?” Annemin hamile olduğundan haberi yok! ( 2. Perde sonu )
Orijinal Adı : ARSENIC AND THE OLD LACE (1942)
Yazan: JOSEPH KESSELRING
Çeviren: SANİYE DEMİREL 

Diğer TİRATLAR