Artikülasyon

Artikülasyon boğumlama

Artikülasyon
seslendirme

Artikülasyon ne demektir. 
Artikülasyon (Boğumlanma) : 
Artikülasyon, konuşma organlarının boğazdan çıkan sese biçim
vermek için topluca çalışmasıdır. Kapının önünden geçen sokak
satıcıları, bağırarak sattıklarını herkese duyurmak isterler.
Yine de ne dediklerini anlamak için çıkıp sorma ihtiyacı duyulur.
Önemli olan söylenenlerin anlaşılmasıdır. Söylenen sözlerin
anlaşılması için temel sesler ünlüler değil, ünsüzlerdir.
Seslerin ağızdan çıkışına ve dilin konumuna dikkat etmek gerekir.
Artikülasyon konuşma aygıtındaki ilgili organların bir
arada çalışarak tek bir sesi oluşturması işlemine denir.
Telaffuz diğer bir deyişle söyleyiş kelimenin bütününe yönelik okuyuş özelliğidir.