Büyük Romulus

Büyük Romulus Tiradlar

Büyük Romulus
Tiradlar

CAESAR RUPF : Görüyorsunuz. Majeste. Ben
gayet açık konuşuyorum. Siz de tereddütsüz itiraf
ediniz ki, Roma İmparatorluğu ancak tecrübeli bir
firma ile yapılacak sağlam bir anlaşma ile kurtulabilir.
Aksi halde, şimdi Roma önüne varmış olan
Germanlar her tarafı yakıp yıkarak gelirler. Bugün
öğleden sonraya kadar cevabınızı bekliyorum. Teklifimi
kabul etmezseniz, Odoaker’in kızı ile evleneceğim.
Rupf firmasının bir vârice ihtyacı var. Beıı ol-
İ’RIEDKICH OÜRRI-NMATT 35
guııluk çağmdayım artık. İş hayatının fırtınaları, ki
onların yanında sizin harpleriniz çocuk oyuncağı kalır.
bugüne kadar bir kadının kollarında mutluluk
aramama engel oldu, iki imkândan birini tercih etmek
kolay değil. Gerçi siyasî bakımdan düşünürsek,
hiç tereddüt etmeden German kızını almam daha tabiî
olurdu, ama öte yandan beni bağrına basmış olan
memlekete karşı da içimde bir şükran borcu var.
Sırf bu yüzden size bu teklifi yaptım. Zira tarih
mahkemesinde, firmamın tarafgirlik yaptığı söylensin
istemem. (Hafifçe eğilir, Zeno’nun elinden şapkasını
çekip alır ve soldan çıkar. Kalanlar sofrada şaşkın
bir vaziyette oturur ve susar.) 

Yazan : Friedrich Dürrenmatt 

TİRATLAR