Diksiyon Dersi Başlıyor

Diksiyon Dersi

Diksiyon Dersi

 

 

 

 

 

 

 

Diksiyon dersi, diksiyon dersleri ve diksiyon ders notları.

Diksiyon Nedir
Doğru Nefes Nedir Nasıl Alınır
Isınma Alıştırmaları
Nefes Çeşitleri
Diyafram Nefesi Alıştırmaları
Dudak, Dil, Çene Alıştırmaları
Vokal Alıştırmaları
Konson Alıştırmaları
Ğ Nasıl Okunur
Yazı Dili ve Konuşma Dili Farkları
Tekerleme Alıştırmaları
Türkçe’de Büyük Ünlü Uyumu
Küçük Ünlü Uyumu
Orta Hecenin Düşmesi
Ünlü Daralması
Hece Düşmesi
Ünsüzlerin Benzeşmesi
Diksiyon Terimleri
Parçalar Üstü Ses Birimleri
Vurgu
Ulama
Tonlama
Durak
Kavşak
Reklam Metinleriyle Alıştırma
Tirad Alıştırmaları
Sık Yapılan Telaffuz Yanlışları
Oyunculuğa Giriş
Oyunculuğun Temel Kuralları
Konuşmaya Duygu Katmak

 DEVAMI

Seslendirme, dublaj ve diksiyon seslendirme kursu, diksiyon dersleri, ücretsiz diksiyon kursları, seslendirme dersi, seslendirme eğitimi, dublaj kursu, dublaj eğitimi, dublaj dersi, dublaj dersleri, seslendirme dersleri hakkında aradığınız her şey seslendirme.org sitesinde Seslendirme kurslarına katılmadan önce bize danışın. Pişman olmayın.
Nefes, Ses, Boğumlanma (Articulation) : Nefesin doğru ve gerekli biçimde alınıp kullanılabilmesi, ses sınırının genişletilmesi, sesin etkili bir düzeye ulaştırılabilmesi, seslerin doğru yerden ve doğru zamanlamayla çıkartılabilmesi konularında yapılan çalışma ve alıştırmalar.
Fonetik(Konuşma Bilimi): Ses ve söyleyiş yanlışlarının düzeltilmesi ve doğru konuşmanın temeli olan fonetik kurallarının öğretilmesi konularında yapılan çalışmalar.
Diksiyon : Duygu ve düşüncelerin doğru ve etkileyici bir biçimde aktarılmasının sağlanması için tonlama,vurgulama konularında yapılan metinli, metinsiz çalışmalar. İstanbul Türkçesi ve özelliklerinin öğretilmesi ve uygulamalar.
İletişim Teknikleri, Bireysel Gelişim : Kişi, kişiler ve/veya topluluklarla kurulması gereken iletişimin güçlendirilmesi, etkili olabilmesi için yapılan çalışmalar ve çeşitli konuları içeren bireysel gelişim eğitimleri.
Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma: Karşılıklı konuşmalar, topluluk önünde konuşmalar, günlük konuşmalar, amaçlı konuşmalar, hazırlıksız konuşmalar ve konuşmada vücut dilinin kullanımı konularında yapılan çalışmalar.Beden Dili, duygu jest, mimik uyumu
Topluluk Karşısında Konuşma: Katılımcılar kendi seçtikleri bir konuda konuşma hazırlayarak gelirler. Konuşmalar topluluğa hitaben yapılır. Topluluk karşısında konuşurken soluğun etkin duruma getirilmesi ve dizginlenmesi,
Ses eğitimi yöntemi, Sese tını kazandırma ve etkileyici bir sesle konuşma becerisinin kazandırılması, Sesli ve sessiz harflerin doğru ve yerinden çıkarılması.
Yazı dili ve konuşma dili arasındaki ayrımlar ile İstanbul Ağzının söyleme özellikleri. Tonlama, vurgulama, ulama, durak gibi konuşmaya ahenk ve özellik katan kuralların öğretilmesi.
Sitemizde Yer Alan Diksiyon Konulu Sayfalar
Diksiyon Nedir 

Tekerleme Alıştırmaları

Örnek Metinler

Tiradlar

ÖNERDİĞİMİZ KURSLAR