Diksiyon Dersleri

Diksiyon Dersleri

Diksiyon
Dersleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Diksiyon – Hitabet Eğitimi programımız,
dilimizin konuşma kurallarının kavranmasını
ve bu kuralları en etkili biçimde uygulama yollarını göstermeyi amaçlar.
Konuşma ve ifade kusurlarının giderilmesine yönelik teknikleri kazandırır.
Etkili iletişim, etkili konuşma ve dinleme becerilerini geliştirir.
Diksiyon – Hitabet Eğitimi İçeriği :
Nefes Çalışmaları – Diyafram Nefesi – Nefes Kontrolü, 
Ses Eğitimi, Sesin Niteliğini Geliştirme, 
Ses ve Söyleyiş Kusurları, 
Ses Sağlığını Koruma Çalışmaları,
Konuşma Aygıtlarını Geliştirme Alıştırmaları, 
Artikülasyon (Boğumlanma) Çalışmaları, 
Telaffuz Kusurları, 
Konuşma Kusurları, 
Diksiyon – Fonetik, 
Yazı Dili, Konuşma Dili Arasındaki Farklar, 
Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri, 
Ünsüzlerin Doğru Sesletimi, 
Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Kavşak, Ulama, Durak Kuralları, 
Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması, 
Dramatik çalışmalar ve Teatral Metinler Üzerinde Diksiyon Çalışmaları, 
Topluluk Önünde Konuşma Çalışmaları, 
Beden Dili Çalışmaları, 
Hitabet ve merak ettiğiniz konular. 
Ayrıntılar için arayınız : 0553 911 91 00

Diksiyon Seslendirme Dersleri

Diksiyon Seslendirme Dersleri