Diksiyon Nedir 

Diksiyon Nedir

Diksiyon Nedir

 

 

 

 

 

 

 

Diksiyon güzel konuşma sanatıdır.
Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimidir.
Diksiyon bir dilin anlaşılabilir olarak konuşulmasını sağlayan kurallar bütünüdür.
Duru, açık vurgulama ve çıkaklara tam uyarak konuşma. Ülkemizde diksiyonu güzel dediğimiz insan
İstanbul Türkçe’sini iyi kullanandır. Yazı diliyle konuşma dili farklılıklar göstermektedir.
Bu kuralların iyi bilinmesi gerekir. Nefes alma tekniğine dikkat etmek gerekir.

Diksiyon kursundan sertifika alıp bir şey
öğrenemeyenlerin acıklı durumuna tanık olduk. Bu nedenle yeni başlayacak olanlara yol göstermek istedik.
Nasıl çalışmalıyız ? Nelere dikkat etmeliyiz ? Hangi kursa gitmeniz gerekir.
Çok sayıda arkadaşımız bize bunları soruyor. Bize seslendirme derslerinin yanında
diksiyon ve oyunculuk kursları hakkında da mesajlar geliyor.

Sadece öğrenciler için değil öğretmenlerden hukukçulara, oyunculardan
gazetecilere, medya çalışanlarına kadar pek çok kimse için hayati önem taşır diksiyon. Eğer güzel konuşursak karşımızdaki insanlar üzerinde daha büyük bir etki bırakabiliriz. Diksiyon tekniğini öğrenmek isteyenler
Çeşitli kurslarla bu açığını gidermeye çalışıyor. Güzel konuşma tekniklerini öğrenmek sanıldığı kadar zor değildir. Güzel konuşma sanatı ve diksiyon kişisel gelişim programlarında ön sıralarda yer almaktadır. Üstelik bu konuda pek çok kitap var. Diksiyon dersi nasıl olmalı, diksiyon eğitimini kimler verebilir ?
Kurs seçerken lütfen dikkatli olun. işi ticarete dökenlere karşı uyanık olun.
Kurs sonunda hakkınızı aramaktan çekinmeyin.
Diksiyon dersi en çok 8 – 10 kişilik sınıflarda yapılmalıdır.
Seslendirme dersi de aynı şekilde yapılmalı. Kalabalık sınıflardan uzak durunuz. 
Telaffuz : Söyleyiş, söyleniş, sesletim.
Güzel Konuşma Nedir ?
Sık Yapılan Yanlışlar
Telaffuz Hataları
Özel İsimlerin Okunuşu
Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
Diyafram Kasının Gelişiminin Sağlanması Uygulamaları ve Diyaframın Kullanımı
Sesin Niteliklerinin ve Rezonans Bölgelerinin Tanımlanması
Artikülâsyon Organlarının Tanımlanması
Ses Eğitimi
Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma Uygulamaları
Çeşitli Ses Tınılarıyla Metin Değerlendirme
Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma Uygulamaları
Doğru Sesletimin Önemi

***
Dil ve Diksiyon
İnsan, sosyal bir varlıktır. Hayatını devam ettirmesi için diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır. İnsanlarla iletişim kurabilmek, duygu düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç ise “dil”dir. İşte bu unsur konuşmanın da dinamiğini oluşturmaktadır.
Herhangi bir dili konuşmak, yalnızca o dil hakkında birtakım temel bilgilere sahip olmak demek dilin kelime kadrosunu öğrenmek ve iletişim kurmaktan ibaret değildir. Dilin doğru ve güzel kullanılması da önemlidir. Dilin seslerini doğru telaffuz edebilmek, kelimeleri doğru seçerek yerinde kullanabilmek de ayrı bir sanattır.
Türkçe, ünlü ve ünsüz uyumları olan bir dildir. Bu bakımdan Türkçe kelimelerin telaffuzu son derece estetiktir. Herhangi bir dili doğru, güzel ve etkili konuşabilmek her insan için ona özgü bir ayrıcalık belgesidir, Konuşması, ses tonu, kelimeleri doğru seçip yerinde kullanması, doğru telaffuz etmesi kişiyi diğer insanlardan daha farklı bir konuma getirir.

***

Ses, insanın kişiliğini yansıtır. Gözlem yeteneği güçlü bir kimse, her hangi biri ile birkaç dakikalık konuşma sırasında, onun hangi özellikte bir insan olduğu hakkında genel yargıya varabilir.

Diksiyonda başarı; kişinin okuduğunu, söylediğini içinde duyabilmesine, içinden geldiği gibi sıcak, içten söyleyebilmesine bağlıdır. Havasına girebilen bir kişi, söylediklerine bir anlam derinliği ve inceliği kazandırır. (S. SARICA – M. GÜNDÜZ, Güzel Konuşma Yazma, s. 243)
***

Diksiyon kurslarında başlıca şu konular yer alır.
• Ses ve ses çeşitleri
Nefes Teknikleri ( Diyafram Nefesi )
• Vücudu Gevşetme Egzersizleri
• Sesi Isıtma Teknikleri
• Harflerin Boğumlanması Vokal ve Konsonlar
• Seste Bükümlülük ve Esneklik
• Sese Tını Kazandırma Çalışmaları
• Dudak, Dil, Çene Tembelliği Nedir Hangi
Alıştırmalarla Nasıl Düzeltilir
• Konuşma Dili ve Yazı Dili Farkları
• Türkçe’de Büyük Ünlü Uyumu
• Küçük Ünlü Uyumu
• Orta Hecenin Düşmesi
• Ünlü Daralması
• Hece Düşmesi
• Ünsüzlerin Benzeşmesi
• Parçalar üstü Ses Birimleri
• Vurgu
• Durak
• Ulama
• Tonlama
• Gevşeklik
• Atlama
• Tutukluk, Kekemelik, Pelteklik
• Asalak Sözler
• Sık Yapılan Telaffuz Hataları
• Osmanlıca Şiirlerden Örnekler
• Şiir Okuma Teknikleri
• Türk Şiirlerinden Örnekler
• Sunum
• Mizaha Giriş (Fıkra Örnekleri)
Diksiyon Tekerleme Alıştırmaları
• Röportaj Teknikleri
• Şarkılarla Sese Melodi Kazandırma
• Jest Mimik Çalışmaları
Seslendirme çalışmaları için örnek metinlerle çalışmalar biter.
Bu konulardan biri eksik kalırsa diksiyon problemleriniz  devam edecektir.
Diksiyon kelime anlamı olarak Latincede dictio ve distus sözcüklerinden Fransızcaya
diction olarak geçmiş, dilimize de Fransızcı’dan söylendiği gibi alınmıştır. 

Düz Okuma Seslendirme

Düz Okuma