Dönmeyenler

Dönmeyenler belgesel seslendirme

Dönmeyenler
belgesel

Dönmeyenler
Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Kaldıkları Ülkelerdeki Yaşamlarını
Konu Alan Ve O Ülkenin Sosyal Ve Kültürel Yaşamı Hakkında Bilgi Vererek,
Dostluk İlişkilerinin Gelişmesine Katkıda Bulunulması Amaçlanan
39 Bölümden Oluşan Program
Dönmeyenler
Anlatan : Kudret Gürkan Demir

İlk Yayın Tarihi: 21.11.2009