Cesaret Ana ve Çocukları Cesaret Ana ve Çocukları ANA – Yazık oldu komutana… yirmi iki çift çorap. kaza diyor herkes. Sis sebep olmuş. Komutan alaylardan birine, “ileri”, diye bağırdıktan sonra atını geriye doğru mahmuzlamış. Ancak sis dolayısıyla şaşırıp cepheye dalmış.Ve kurşun yemiş… Kala kala dört fener kalmış… Ve kurşunu yemiş. (Arkadan bir ıslık sesi işitilir. Cenaze töreninden kaçan erleri görür. Tezgaha ...