Çözümleme Çözümleme ÇÖZÜMLEME: Seslendirilecek metnin, durak ve vurgu yerlerinin belirlenmesi ile anlam ve biçim özelliklerini açığa çıkarmak amacıyla analiz etmeyi ifade eder. Seslendirme Terimleri