Çürük Elma ÖĞRENCİ . (Ufacık bir çocuk sanki.) Bizim okul-aile birliğimi z bir birleşim aracıdır. Yani aracılık yapar. Böylece aracılık yaparak çok faydalı çalışmala r yapmıştır. Bu yıl da ço k faydalı çalışmala r yapmıştır. (Sesi, davranışları yavaş yavaş değişir. Büyüyor sanki; onu dinleyenler de öyle. Oturuşlar, dinleyişler hep değişir.) Piyasada var olan bütü n kovboy filimleri, bütü n bura m ...