Sesler ve Ses Çeşitleri                 Online Seslendirme - Online Dublaj. İnsan Sesleri, kadın sesleri ve erkek sesleri diye  ikiye ayrılır. ERKEK SESLERİ : Üçe ayrılır inceden kalına doğru şu şekilde adlandırılır. Tenor  : En ince erkek sesi Bariton  : Orta kalınlıktaki erkek sesi Bas  : En kalın erkek sesi KADIN SESLERİ : Üçe ayrılır inceden kalına doğru şu şekilde adlandırılır.  Soprano  : En ince kadın sesi Mezzo Soprano : Orta kalınlıktaki  kadın sesi Alto ...