Maden MadenSeslendirenler             Maden Filminin Oyuncuları - Seslendirenler Cüneyt Arkın - Kamran Usluer, Tarık Akan  -  Esen Günay, Halil Ergün - Levent Dönmez, Hale Soygazi - Ayşın Atav, Meral Orhonsay  - Gülen Kıpçak, Maden filminin konusu :  Zonguldak'ta madende çalışan işçiler, oldukça zor şartlar altında ve yetersiz güvenlik önlemleriyle geceli gündüzlü çalışmaktadırlar. Tek amaçları evlerine ekmek götürmek ve ailelerini geçindirmek olan bu işçilerden İlyas durumun ciddiyetinin farkındadır. Arkadaşları ...