Midasın Kulakları Midasın Kulakları Dayanamayacağım daha. Öldürür bre beni öldürür. Neremde taşıyorum onları? Kafamda kursağımda barsaklarım da sancıyla Kapkara bir sancıyla tüylü canlı dokundum avuçlarıma bulaştı kulakları derimden içeri geçti. Bir çift mağara olurlar düşümde çekerler beni dolambaçlarından içeri garip yankılarla boğulup giderim oysa bir türküye yüklenebilirim: ( Türkü söyler gibi ) Mİ-DAS-IN KU- LAAK- LAA- RI Ahh kimse işitti mi? ...