Mahmut ile Yezida    KEBlK: Ula sen Havvas ağanın buyruğunu geri çevirirsen bu köyde daha barmıram sanırsın? Vazgeç bu köyden, bu ahalide seni kabul edecek köy bulabilirem sanırsın? Hangi ağa, kendi ağasının buyruğundan çıkanı, köyüne konuk deyi kabul eder? Hangi kapıda itibar görürsen? Hangi kapıda ekmek yersen? İşin bir de bu cihetini düşün Mahmud. Senin o bulanık aklın bunlara er-miyi mi? Yakma ...