Seslendirme Yönetmeni Seslendirme Yönetmeni   Seslendirme Yönetmeni : Seslendirilecek metin ya da içerikte kullanılacak dil, lehçe, şive, ağız, tavır, ses, duygu ve ifade biçimlerini belirleyen, ihtiyaç halinde gerekli adaptasyonları yapan ve uygulatan kişiyi ifade eder. Gerektiğinde metni verilecek çevirmeni belirler. Hangi rolü kimin seslendireceğine karar verir ve çoğu zaman sanatçıların kaşelerini belirleyen kişidir. Seslendirmeyi, sanatçıları ve teknik ekibi yöneten kişidir.  TRTden Meslek Standardı ...