Evcilik Oyunu

Evcilik Oyunu seslendirenler

Evcilik Oyunu
seslendirenler

Evcilik Oyunu
filminin oyuncuları ve seslendirenler :
Gülşen Bubikoğlu seslendiren Jeyan Mahfi Ayral,
Tarık Akan seslendiren Toron Karacaoğlu,
Hulusi Kentmen seslendiren Rıza Tüzün,
Mürüvvet Sim seslendiren kendi sesi,
Sami Hazinses seslendiren Zafer Önen,
Cevat Kurtuluş seslendiren Erol Günaydın,
Mümtaz Ener seslendiren kendi sesi,
Kayhan Yıldızoğlu,
Günfer Feray seslendiren Gülen Kıpçak.
Evcilik Oyunu
filminin konusu :
beşik kertmesi olan Nazlı ve Adnan’ın yıllar sonra karşılaşmalarında
meydana gelen gülünç olayları konu alır. Mümtaz ve Refik, Adanalı iki
arkadaştır. Mümtaz’ın kızı, Refik’in de oğlu dünyaya gelince çocuklarını
beşik kertmesi yaparlar. Daha sonra Mümtaz, İstanbul’a gidip saygın
bir iş adamı olur. Refik ise Adana’da kalmıştır. Refik’in oğlu Adnan okuyup
mühendis olur. Nazlı’nın on sekizinci yaş gününde İstanbul’a gelen Refik,
Mümtaz ile konuşup çocukları evlendirme zamanının geldiğini söyler. Bunu
haber alan Nazlı, tanımadığı bir insanla evlenmesinin imkânsız
olduğunu söyler. Giyiminden ve konuşmasından dolayı Refik’le alay
eder. Bunun üzerine Adnan, Nazlı’ya bir oyun oynamaya karar verir.

Seslendirenler :    Jeyan Mahfi Ayral – Toron Karacaoğlu