Fonogram

Dublaj Terimleri

Dublaj Terimleri

FONOGRAM : Sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler
içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan
seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin
tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziki ortamı ifade eder.