İnsan Gezegeni

İnsan Gezegeni

İnsan Gezegeni

İnsan Gezegeni
Dünya üzerınde geniş alanlar kaplayan çayırlar, önce hayvanlarımızı,
sonra da bizi besler. Yabanı sürüleri izleyen yırtıcılar ve yarı göçebe halklar,
protein İhtiyacını karşılamak için hâlâ avcı-toplayıcı geleneğini sürdürürken,
gelişmiş toplumlarda teknolojiye başvurulmaktadır
İnsan Gezegeni Belgeseli Seslendirenler :