Jan Dark 

Jan Dark

Jan Dark

 

 

Jan Dark tiyatro oyunu tirat.
Örnek seslendirme parçası  Jan Dark.
Bernard Shaw’un eseri.

JAN DARK : Verin o yazıyı bana (Masaya koşup, kağıdı
kaparak parça parça eder) Varın yakın ateşinizi. Fare gibi
deliğe tıkılmam ben. Seslerim haklıymış. Sizin ahmak
olduğunuzu söylemişlerdi. Bunların güzel sözlerine,
merhametlerine güvenilmez demişlerdi. Hayatımı
bağışlayacağınıza söz verdiniz. Yalanmış. Yaşamak nedir
sizce? Donup taş kesilmemek mi sadece? Ne kuru ekmek
bulunca gam, yerim, ne de duru su içmek derttir benim
için.Ama gök kubbenin şavkından, o güzelim kırların
çayırlarından, çimeninden yoksun bırakmak beni… Dağda
bayırda askerlerle at koşturmamayım diye ayağıma pranga
vurmak… Bana havasız , nemli karanlığı koklatmak… Sizin bu
kötülüğünüz, sizin bu sersemliğiniz beni Tanrı’dan bile
soğuturken, gönlümü gene O’nun sevgisiyle dolduracak her
şeyi almak elimden, cehennem ateşinden de beterdir. Savaş
atımdan vazgeçebilirim. Etekle dolaşmasam da olur.
Sancaklar, borazanlar, askerler yanı başımdan geçip gitse de
öbür kadınlar gibi geride bırakmayı nefsime yedirebilirim.
Yeter ki rüzgârda ağaçların hışırtısını, güneşte öten çayır
kuşunu, köyümün sağlıklı ayazında meleyen kuzuları
işitebileyim. Akşam çanları bana melek seslerini getirsin gene.
Bunlar olmadan yaşayamam ben. Bunları benden ya da başka
bir kuldan almaya kalktığınız için siz, biliyorum şeytanın
emrindesiniz. Oysa bana yol gösteren Tanrı’dır. Tanrı’nın
hikmetine aklınız ermez sizin. Beni ateşlerden geçirip bağrına
basacak odur. Çünkü öz evladıyım O’nun. Benimle birlikte
yaşamaya layık değilsiniz sizler. Şu güzelim dünyayı yaratan
Tanrım. Senin ermişlerine dünya ne zaman kucak açmayı
öğrenecek? Ne zaman ulu Tanrım, ne zaman…
Son sözüm bu işte.

Yazan : Bernard Shaw
Türkçesi :Sevgi Sanlı 
Yazar Bernard Shaw’un 15. yüzyıl
Fransız askeri figürü olan Jan Dark hakkındaki oyunudur.
Jeanne d’Arc – Joan of Arc.   

TİRATLAR

Jan Dark tirat

Jan Dark tirat