Karıştırdığımız Kelimeler 10

Karıştırdığımız Kelimeler 10
Dilimizde en çok karıştırılan
birbirine benzeyen kelimeler.

 

Vaka : Olay, hadise.

Vakıa : Olgu.

Vakıf : Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer.

Vâkıf : Bilen, farkında olan.

Varis : Toplardamar genişlemesi.

Vâris : Kendisine miras düşen kimse, mirasçı.

Yad : Yabancı diyar, gurbet.

Yâd : Anma, hatırlama

Yat : Özel gezinti gemisi.

Yar : Uçurum

Yâr : Sevgili, dost, tanıdık, yardımcı.

Zürafa : Uzun boylu ve boyunlu, derisi benekli, ot yiyen hayvan

Zürefa : Kibarlar, nazikler.

DEVAMI