Karıştırdığımız Kelimeler 4

Karıştırdığımız Kelimeler 4

Hac : Kutsal yer ziyareti.

Haç : Put.

Hakim : Her şeyi bilen. Bilge.

Hâkim : Yargıç, egemen.

Hal : ( Fransızca ) : Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer.

Hal : (Arapça ) : Tahttan indirme.

Hâl : (Arapça ) : Durum, vaziyet. Güç, kuvvet, tavır.

Hala: babanın kız kardeşi.

Hâlâ: henüz.

Hasım : Düşman.

Hısım : Evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler.

Haya : Er bezi.

Hayâ : Utanma duygusu, utanç, utanma,

İhtilaf : Ayrılık, anlaşmazlık, uyuşmazlık.

İtilaf : Anlaşma, uyuşma, uzlaşma.

İltica : Sığınma

İrtica : Gericilik.

İstifra : Kusma

İstiğfar: Tövbe etme

 

DEVAMI