Karıştırdığımız Kelimeler 8

Benzer Kelimeler

Dilimizde
Benzer Kelimeler

 

Karıştırdığımız Kelimeler 8

Saha : Cömertlik.

Sa:ha : Alan, meydan.

Seri : Dizi. Seri Film, Seri Katil

Seri : Hızlı. i sesi uzun okunur.

Sol : Sağın karşıtı.

Sol : Müzikte bir işaret adı. Sol anahtarı

Şantör : Erkek şarkıcı.

Şantöz : Kadın şarkıcı.

Şura : Şu bölge.

Şûra : Danışma kurulu.

Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, müddet.

Süreç : Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi.

DEVAMI