Karıştırdığımız Kelimeler 9

Karıştırdığımız Kelimeler 9 Dilimizde Kelimeler

Dilimizde Karıştırdığımız Kelimeler

 

 

Karıştırdığımız Kelimeler 9
Dilimizde en çok karıştırılan kelimeler.
Tabi : (a uzun okunur) Birine veya bir şeye uyan, onun arkası sıra giden. Bağımlı.

Tabii : (son i uzun okunur ) Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi. Doğal

Tabii : Elbette.

Tahrifat : Bir şeyin aslını bozma, değiştirme.

Tahribat : Yıkıp bozma, harap etme.

Takdir : Beğenip belirtme, değer verme; beğeni. Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama.

Taktir : Damıtma

Talkım : Çiçeklerin büyümesindeki bir aşamanın adı.

Talkın : Telkin.

Teskere : Sedye.

Tezkere : Askerlik bitti belgesi

Turp : Turpgillerden bir bitki.

Turup :  Aynı tiyatroda çalışan oyuncular topluluğu.

Uhde : Sorumluluk.  Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş.

Ukde : İçe dert olan şey. Düğüm, yumru.

DEVAMI