...
buraya tıklayın http://seslendirme.org/
Home » Archive for "SESLENDİRME TERİMLERİ"

Ses Çeşitleri

Ses Çeşitleri 

Ses Çeşitleri

Ses ve Ses Çeşitleri

 

 

Ses Çeşitleri Nedir Kaça Ayrılır.  
Ses çeşitleri nedir, Voice. 
İnsan Sesleri, kadın sesleri ve erkek sesleri diye  ikiye ayrılır.

ERKEK SESLERİ : Üçe ayrılır inceden kalına doğru şu şekilde adlandırılır.

Tenor  : En ince erkek sesi

Bariton  : Orta kalınlıktaki erkek sesi
Bas  : En kalın erkek sesi

KADIN SESLERİÜçe ayrılır inceden kalına doğru şu şekilde adlandırılır. 

Soprano  : En ince kadın sesi
Mezzo Soprano : Orta kalınlıktaki  kadın sesi
Alto ( kontralto ) : En kalın kadın sesi

 

İnce erkek ya da kadın seslerine tiz sesler,
kalın olan erkek ya da kadın seslerine pes sesler denir.
Kulağımızla duyduğumuz titreşimlere ses diyoruz.
İnsan sesi, temel konuşma ve anlaşma için doğuştan var olan bir olgudur.
Etkili ve inandırıcı bir konuşma için gerekli olan ilk şart ise iyi kullanılabilen, iyi eğitilmiş, bir sestir.
Mesleği ne olursa olsun kişiler anlaşabilmek için konuşmak durumundadırlar.
Ayrıca mesleğini, sürekli konuşmayı gerektiren türde seçmiş kişiler için konuşmak
ve buna bağlı olarak da ses eğitimi daha fazla önem kazanır.
Ses eğitimi, bireylere konuşma ve/veya şarkı söyleme konusunda seslerini
doğru, etkili ve güzel kullanabilmeleri için gereken davranışların kazandırıldığı,
içinde konuşma, şarkı söyleme ve şan eğitimi gibi alt ses eğitimi
basamaklarını barındıran, disiplinler arası bir özel alan eğitimidir.
Ses eğitimi alanı; temel ses eğitimi de denilen ve sesin öncelikle
doğru kullandırılma davranışının kazandırıldığı sese dayanıklılık ve sağlamlık kazandırmak
ve doğru teknik ile şarkı söyleyebilmek amacıyla yapılan şan eğitimini,
belirlenen şarkıları toplu olarak, ortak tını ve ses oluşturarak ve uyumlu
söyleyebilmeyi ilişkin davranışlar kazandırmak amacıyla uygulanan koro eğitimini ve doğru,
etkili, güzel konuşmaya ilişkin davranışların kazandırıldığı konuşma eğitimini kapsar.
Bu ses eğitimi türleri, eğitim alacak olan öğrencilerin düzeyi ve amacına göre,
farklı amaçlara yönelik olarak, farklı yöntemler ve farklı ses gereçleri oluşturarak uygulanır.

Rezonanslar : Vücutta rezonans boşlukları denilen bazı boşluklar vardır.
Vücudumuzun 3 Rezonansı vardır : 
Kafa Rezonansı : Tiz seslerin oluştuğu yerdir.
Burun Rezonansı : Nazal seslerin oluştuğu yerdir.
Göğüs Rezonansı : Pes Seslerin oluştuğu yerdir.
Çıkardığımız sesleri yükseklikleri bakımından üç grupta inceleyebiliriz :
a)Pes ses: Göğüs sesi olarak da adlandırılır. Zaten göğsümüzden,
hatta göğsün altından çıkıyor gibidir. Rahat çıkan bir sestir.
Gırtlak zorlanmadan ve baş aşağıda tutularak elde edilir.
b) Tiz ses : Kafa sesi olarak da adlandırılır.
Başımızı yukarıya kaldırdığımızda daha kolay çıkarabiliriz.
Gırtlakta az da olsa bir baskı oluştuğu için yorucudur.
c) Boğaz sesi : Adından da anlaşılabileceği gibi boğazda oluşur.
Metalik, sıkıcı bir sestir. Kullanmaktan kaçınmak gerekir.
Zira, büzülmüş bir gırtlak ve ağızdan, kasılmış kaslardan çıkarılan bu ses,
sesi daha delici, daha yırtıcı bir hale getirse de hiçbir zaman hoşa gidici değildir.
Konuşmanız aşırı derecede hızlı ise, yavaşlatma çareleri arayın.
Çünkü çok hızlı konuştuğunuz zaman güçlü sesler çıkarmamız da zorlaşır. 
Tümce sonunda sesinizin kuyruk gibi yukarıya 
kıvrılmasına ve tümce sonunun boşlukta kalmasına izin vermeyin. 
Seslendirme derslerinde ayrıntılı konuştuğumuz bazı terimlere bir göz atalım. 
Ses Şiddeti : Ses dalgalarının, taşıdıkları enerjiye bağlı olarak birim alana
uyguladıkları kuvvettir. Sesin fiziksel bir özelliğidir ve Desibel ile ölçülür.
Sesin saniyedeki titreşim sayısına frekans ya da perde denir. 

Stüdyolarda kullanılan ses ile ilgili terimler  : 
 * Akustik : 
* Altın Ses : 
* Bas Bariton : 
* Berrak Ses : 
* Boğuk Ses : 
* Cana Yakın Ses : 
* Çatal Ses : 
 *Çıplak Ses : Elektronik cihaz olmadan kullanılan sestir yani
mikrofonsuz kullanılan direkt doğal olarak kulağa gelen ses.
* Dip Ses : 
* Dramatik Soprano :
* Dramatik Tenor :
* Düz Ses :
* Fonojenik Ses : sesi radyo veya fonografiye uygun olan demektir. 
* Göğüs Sesi :
* Gümüş Ses : 
* Kafa Sesi :
* Karaktersiz Ses :
* Kılavuz Ses : 
* Koloratur Soprano :
* Kirli Ses :
* Lirik Soprano :
* Lirik Tenor :
* Mikrofonik Ses :
* Optik Ses : Kulaklıktan kulağımıza gelen sese denir.
* Parlak Ses :
* Radyofonik ses:
* Ses Açma Alıştırmaları :
* Ses Ambiyansı :
 * Ses Aralığı :  Bir insanın ya da bir enstrümanın ulaşabileceği en düşük ve en yüksek ses arasında kalan sesler. 
 *Ses Bankası :
 * Ses Genişliği :
 *Ses Perdesi :
 * Ses Sızıntısı : Birden fazla ses kaynağı ve mikrofonun kullanıldığı mekanlarda, bir
mikrofonun başka bir ses kaynağından yayılan sesten etkilenmesi.
 *Sese Tavır Verme :
 * Tunç Ses :
* Yapay Zeka Seslendirme :

 

Asalak Ses : “ eee, aaa, ııı, falan, filan, şey, yani, mesela, evet, aynen…” gibi
bazı sesler veya kelimeler konuşma arasında sık sık veya gerekmediği
halde kullanıldığında konuşmayı tahammül edilemez hale getirir.
Bu sesler asalak sesler olarak adlandırılır.
Es yeri : Konuşmada, anlamın gerektirdiği biçimde kelimeler arasındaki
ses kesintisini ifade eder.
Sesi Geliştirme Konusunda Metodlar : Linklater metodu, Alexander Metodu. 
Sesimizin güzel ve sağlıklı olması için ne yapmalıyız?  
Sigara, alkol, limon ve antibiyotikler başta olmak üzere  
sesimize zarar veren her şeyden uzak durmalıyız.
Aşırı sıcak ve soğuk içecekleri tüketmemeliyiz.
Bol su içmeli ve her gün düzenli 
ses nefes egzersizleri yapmalıyız. 
Gırtlağa enstrüman özelliği kazandırmak için ses alıştırmaları
doğru uygulanarak en kolayından en zoruna kadar sürekli yapılmalıdır.

DEVAMI

SES konusunda sitede yer alan tüm yazılar

TİRATLAR  _ ÖRNEK ALIŞTIRMA METİNLERİ 

 

SES ÇEŞİTLERİ

SES ÇEŞİTLERİ

 

alfabemizdeki tüm harfleri içeren cümle nedir

alfabemizdeki tüm harfleri içeren cümle

 

 

Artikülasyon

Artikülasyon

Artikülasyon boğumlama

Artikülasyon
seslendirme

Artikülasyon ne demektir. 
Artikülasyon (Boğumlanma) : 
Artikülasyon, konuşma organlarının boğazdan çıkan sese biçim
vermek için topluca çalışmasıdır. Kapının önünden geçen sokak
satıcıları, bağırarak sattıklarını herkese duyurmak isterler.
Yine de ne dediklerini anlamak için çıkıp sorma ihtiyacı duyulur.
Önemli olan söylenenlerin anlaşılmasıdır. Söylenen sözlerin
anlaşılması için temel sesler ünlüler değil, ünsüzlerdir.
Seslerin ağızdan çıkışına ve dilin konumuna dikkat etmek gerekir.
Artikülasyon konuşma aygıtındaki ilgili organların bir
arada çalışarak tek bir sesi oluşturması işlemine denir.
Telaffuz diğer bir deyişle söyleyiş kelimenin bütününe yönelik okuyuş özelliğidir.

 

 

 

Reklam Metinleri

Reklam Metinleri 

Reklam Metinleri

Reklam Metinleri

Reklam Metinleri

Seslendirme Çalışmaları İçin Örnek Reklam Metinleri.
Örnek reklam metinleriyle alıştırmalar. 
Seslendirme alıştırmaları için farklı türlerde reklam metinleri.
Televizyonda, radyoda, sinemada kullanılan örnek reklamlar.
Demolarda Kullanabileceğiniz Örnek Reklam Metinleri.

 27. İstanbul Kıtalararası Avrasya maratonu 2 Ekim Pazar
günü binlerce yürek tek dilek dünyada barış için koşuyoruz. Haydi 
2 Ekim Pazar günü binlerce yürek el ele dünyada barış için
koşalım. Hep birlikte daha güzel bir dünya için buluşalım.
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Spor A.Ş.

– AEG
Üstün Teknoloji Etkileyici Tasarımlar…
Alman Efsanesi AEG,
Dünya Devi Electrolux Güvencesinde

Aile İçi Şiddete Son
Başkasının bedenine kasten acı veren kişi
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
Ancak bu suç bedenen veya ruhen kendini
savunamayacak durumda birine yani çocuklara,
ileri derecede özürlülere ve yaşlılara karşı işlenirse
ceza iki yıldan beş yıla kadar arttırılır.
Aile içinde şiddet gören kadınlar konuşmaktan utanıyor.
Susmayın bu ayıp sizin değil…
Aile içi şiddete son.

AJANS PRESS
Aynı anda kaç gazete, dergi, televizyon, radyo ve
interneti takip edebilirsiniz.
Ajans Press tüm medyayı 24 saat izler,
istediğiniz bilgileri anında size ulaştırır.
Ajans Pres

AKŞAM GAZETESİ
Ne çarpıtılmış sözler ne de taraflı yorumlar…
Akşam’da tüm siyaset gündemi net!
Akşam…
Türkiye’nin en net konuşan gazetesi!

– ALPELLA
Alpella’yı iki kat çikolatayla kapladılar
aklımı başımdan aldılar.

– ARÇELİK
Valla bana soracak olursanız
“Yıllardır bu takımın başarısının arkasında kim var?” diye,
“Bizim hanım var” derim.
Kritik bir müsabakaya mı çıkacağız,
elinde böyle tepsi tepsi baklavalar getirir.
Bir anda takımın havası değişir.
Bizim takımda yer ama, Allah’tan hep bir fazlasını atar.
İlk yarı takım geriye mi düştü?
Bizim hanım soyunma odasına da iner,
oyuna da müdahale eder.
Bir bakarsınız takım 180 derece değişmiş,
goller peş peşe geliyor. Böyle mucizevi bir etkisi vardır
takımın üzerinde. Hani sorarsanız “Ayşe Başkan kaç çocuğunuz var?” diye,
“18” der.  Geçen sene takım şampiyon olunca,
katkılarından dolayı hanıma da bir şampiyonluk primi verdik.
Kendisine en genişinden bir buzdolabı hediye ettik.
Malum kadromuz geniş.
Eeee takım da yeni başarılara aç tabi.

– ARÇELİK FIRIN
Oğlum memlekete dönüyorum diye haber verdi ,
ay bende bir telaş.
Hemen Arçelik’e gittim bir fırın aldım,
kekler, börekler pişirdim.
Neyse geldi, takmış koluna bir kız anne
“ Biz evleniyoruz” dedi. “Düşünün yavrum biraz” dedim,”
Henüz erken değil mi?” dedim, “Hayatta olmaz dedim”.
Balayı malayı geçti gittim evlerine; çörekler,
poğaçalar pişirmiş, hani içleri pişmemiştir diye şöyle
ucundan tadayım dedim, harika olmuş,
yumuşacık sanki ben pişirmişim.
Hanım kız, çok hanım kız, gelinim değil kızım sanki.

– ARSTİL
Bi Şey Soracağım
Sen İki Kişilik Bir Kanepe İken, İstersen Dinlenme Koltuğu,
İstersen Köşeli Oturma Takımı Ya Da Bir Koltuk Olabilir misin?
Bir Kanepenin Dinlenme Koltuğu,
Köşeli Oturma Takımı
Ya Da İki Kişilik Bir Yatak Olabileceğini Düşünmüş müydünüz?
Biz Düşündük
Arstil
Evinize Yeni Standartlar

– AVON
Doğadan gelen içeriklerle zenginleştirilip,
Avon’un son bilimsel çalışmaları ile geliştirildi.
Cildinizi mükemmel dengeler,
Siz de cildinize özel nemlendiriciyi keşfedin,
Eski nemlendiricinizi değiştirin. Deneyin, değişimi fark edin!

– AYMAR
İki Aymar ay çiçek yağı etiketinin kenarını
posta kutusu 40 Şişli İstanbul’a gönderen
ilk 30 bin kişiye Aymardan aklımı seveyim şapkası
Ayrıca 100 kişiye özel çekilişle
100 adet aklımı seveyim plakası
Amaaa plakalara bisikletleri de takılı.
Aymar kullanan kazanır, aklımı seveyim.
Seslendirme demo için yüzlerce örnek reklam metni.

DEVAMI

 

Kafa Sesi

Kafa Sesi

Ağız oynamadığı halde konuşmanın olduğu durumlarda kullanılır.
Kişinin iç dünyasında yaptığı konuşmadır. İç monolog da denir.
Mektup okuyan biri ya da aklından geçenleri duyduğumuz sözlerdir.
Hafif bir eko da verilebilir.
Filmdeki oyunculardan birinin aklından geçenler (On voice, internal diegetic
sound, interior monologue ya da inner monologue olarak da bilinen bu tip “içinden
konuşmalar” genelde yankılı olarak kullanılır)

 

Filmlerden Örnekler : 
Maria: (dış ses Alman aksanlı) Sevgili Leonard…
Bu mektubun sana ulaşması için…
çok az da olsa bir ihtimal görüyorum…
Hayatta mısın bilmiyorum bile…
Fakat hayatta olduğunu hissediyorum…
Sonbahar’da Avrupa’ya bir seyahat planlıyoruz.
Çocuklarıma Almanya’yı göstereceğime dair söz vermiştim..
Bundan daha iyi bir fırsat olamaz… Bu değişim gün- lerinde…
10 Kasım’dan itibaren 3 günlüğüne Berlin’de olacağız….
Bunlar şu anki hayatın açısından önemsizse.
anılar çok acı veriyorsa.
o halde bırak 25 yaşındaki halin, eski bir dosttan gelen
bu merhabayı kabul etsin
Bu mektup hiçbir yere ulaşmazsa,.
hiç açılmaz ve hiç okunmazsa… lütfen Tanrım.
yaptığımız korkunç şey için bizi bağışla…
Sevgimize tanık ol ve onu kutsa…
Eskiden olduğu gibi… Mariya.
( Masumiyet filminden)

ROBIN HOOD : (GD) (MEKTUP)
“Sevgili, Marion. Bu mektubu sana çok büyük bir
üzüntüyle yazıyorum ve gelecekte yaşayacağımız yuvamızı
yeniden inşa edene kadar, evliliğimizi ertelemeyi rica ediyorum.
Eşine, düzgün bir ev sağlayamayan bir erkek, ne kadar değerli olabilir?
Lütfen sevgilim, biraz sabırlı ol. Hemen bugün işe başlıyorum.
Loksli Hol’u eskisinden daha da güzel yapacağım.
Seni sonsuza kadar seveceğim, benim güzel sevgilim. Robin.”
(Robin Hood filminden )

ASYA (kafa sesi): Samet, baba demişti.
Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu.
Sevgi, emekti.
ASYA (kafa sesi) : O gece ilk defa gün ağarırken geldi eve.
İşi olmadığını biliyordum.
Sarhoştu. İlk defa böyle bakıyordu bana.
Bir derdi mi vardı? Paylaşmak isterdim.
Anlatmıyordu. Samet’i bile sevmedi.
Bir suç varsa bendeydi. Anlamıyordum, el kadar
bebenin ne suçu olur! Meğer kamyonunu elinden almışlar.
( Selvi Boylum Al Yazmalım filminden )

RENTON : Uyuşturucuyu bırakmak, aşama bir.
Hazırlık. Bunun için gerekenler:
Çıkamayacağın bir oda, sakinleştirici müzik. 10 kutu domates
çorbası, 8 kutu mantar çorbası soğuk tüketime uygun olmalı.
Bir büyük kova vanilyalı dondurma. Bir şişe süt.
Parastemol, ağız gargarası, vitaminler, maden suyu.
Enerji içeceği, pornografi.
Bir yatak. İdrar, dışkı ve kusmuk için kovalar.
Bir televizyon ve annem tarafından tedarik edilmiş bir şişe
sakinleştirici. Ki o da kendi çapında bir uyuşturucu bağımlısıdır.
Sadece valyum devreye girene kadar acımı hafifletecek…
Son bir vuruşa ihtiyacım var o kadar.
(Trainspotting filminden)