Mikrofon

Mikrofon Çeşitleri

Mikrofon
Çeşitleri

 

 

 

 

 

 

 

 

MİKROFON : Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç. Akustik ses enerjisini elektrik enerjisine çevirerek ses sinyali üreten cihazıdır. Seslendirme stüdyosunda, seslendirme sanatçısı mikrofon başında belli bir uzaklıkta konuşacaktır. Zaman zaman patlamayı önlemek için mikrofonun önünde filtre kullanılır.
Mikrofon Türleri
Elektrodinamik mikrofon
Manyetik mikrofon
Şeritli mikrofon
Karbonlu mikrofon
Kondansatörlü (kapasitif) mikrofon
Kristalli mikrofon
Elektrikli mikrofon
Elektromanyetik mikrofon
MİKROFONLAR
Tek Yönlü Mikrofon
Çift Yönlü Mikrofon
Dinamik Mikrofon

KARDİOİT MİKROFON: Ses toplama özelliği yürek eğrisi şeklinde olan mikrofon, tek yönlü mikrofondur.
ÇİFT YÖNLÜ MİKROFON: Ses toplama özelliği sekiz rakamı şeklinde olan ve birbirine zıt iki yönden gelen seslere karşı daha duyarlı olan mikrofonu,
ÇOK YÖNLÜ MİKROFON: Ses toplama özelliği çember şeklinde olan ve tüm yönlerden gelen seslere karşı duyarlı olan mikrofon çeşididir.
DİNAMİK MİKROFON: Çalışma prensibi manyetik bir alan içinde hareket eden bobinin ürettiği elektrik enerjisi biçimli mikrofon türünü,
KONDANSATÖR MİKROFON: Çalışma prensibi kondansatör biçimli olan mikrofon türünü ifade eder.
Sağır Mikrofon : Çevre seslerinden etkilenmeyen, doğrudan doğruya konuşanın sesini alan mikrofon.
Mikrofona Koymak : Öykü, roman, oyun vb. eserleri radyo için elverişli duruma getirip yayımlamak.
MİKROFON SEVİYESİ: Mikrofonlar tarafından üretilen ses sinyali seviyesini ifade eder.

DEVAMI 

Mikrofonlar

Mikrofonlar