Şedde

Şedde Şeddeli Kelimeler şedde örnekleri

Şedde
Şeddeli Kelimeler
şedde örnekleri

 

ŞEDDE : Arapçada iki kez okunması gereken ünsüzün üstüne konulan işarete denir.
Kelime kökünde ikiz ünsüz (şedde) yan yana bulunmaz.
Dilimizdeki Bazı Örnekler :
Bakkal,
Cellat,
Dikkat,
Dükkan,
Himmet,
Kelle,
Kubbe,
Millet,
Mübeccel,
Müddet,
Şedde,
Tayyip,
Teneffüs,
Teşekkür.
Günlük konuşmada abartı sağlar. Kayıtlarda şeddeli söyle şeklinde kullanılır.
Örnekler :
Arrap,
Amma,
Ayyı,
Dikken,
Köppek,
Eşşek,
Tarrak.
Yazzık vb.