SES BİR

sesbirrtuk-onu

 

 

 

 

 

 

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4110 sayılı kanunla değişik

42. Maddesi ve Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek
Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük hükümlerine göre merkezi Ankara’da
olmak üzere Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği (SES-BİR) adı altında bir meslek
birliği kurulmuştur. 

Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği’nin özelliğine göre yapılacak gerekli
faaliyetler:
1. Mesleğin gelişmesi,ülkemiz insanının seslendirme sanatçılığı mesleğini diğer saygın
meslekler gibi kabul ederek açık bir şekilde önemini ve değerini bilip doğru algılayıp,
tanımlayabilmesi için gerekli eğitim ve araştırma çalışmalarını yapmak,yaptırmak,
2. Meslekle ilgili sektörün gelişmesi için basın,yayın,TV kuruluşlarıyla ilişkiler
kurmak,
3. Kendini tanıtıcı sinema,televizyon filmleri yapmak,mesleki çalışmalarla ilgili yayınlar
çıkarmak,
4. Bağlantılı hak sahibi üyelerinin mesleklerini geliştirmede gereksinim duydukları
koşulları hazırlamak,
5. Uluslararası kuruluşların üyesi seslendirme sanatçılarının Türkiye’deki haklarını
izlemek,bu konuda gereken yetkileri almak,
6. Türkçe’nin doğru ve düzgün konuşulmasını sağlamak, bunun için gerekli denetim
ve uyarı mekanizmalarını oluşturmak,
7. Seslendime alanında faaliyette bulunan kuruluşların teknik yeterliliklerini
izlemek,eksiklilerin tespiti halinde gerekli uyarılarda ve girişimlerde bulunmak,
8. Seslendirme ile ilgili çevirilerin doğru,Türk kültürü ile uyumlu yapılması için gerekli
çalışmalarda bulunmak,yapılan çeviri çalışmalarını izlemek,eksikliklerinin tespiti
halinde uyarılarda bulunmak.

DEVAMI

Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği Tüzüğü

sesbir-afis