SESLENDİRMEYE GİRİŞ

Seslendirme Dersleri

Seslendirme Dersleri

 

 

 

 

 

 

 

Seslendirmeye Giriş kitabı
Seslendirme Ders Notları. Seslendirme Kurs Kitabı. Seslendirme Yapmak İstiyorum
YENİ BAŞLAYANLARDA ARANAN ÖZELLİKLER

-Kapalı stüdyo ortamında çalışabilmeli.
-Çağrıldığında stüdyoya zamanında gelebilmeli
-Ekip çalışmasına uygun olmalı
-İstanbul Türkçesini kusursuz konuşabilmeli
-Senkronu takip edebilecek kadar kulağı olmalı
-Ses ve nefes eğitimini iyi almış olmalı
-Sesiyle oynayabilmeli ve rol yapabilmeli
-Boğumlama ve telaffuz kusuru olmamalı
-Çok hızlı veya çok yavaş konuşmamalı
-Heyecanlı olmamalı
-Eleştriye açık olmalı

YENİ BAŞLAYANLARIN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

-Diyafram nefes kullanma ve soluğun denetimi tekniklerini öğrenmeli
-Nefes güçlendirme çalışmaları yapmalı
-Konuşma organlarına esneklik kazandıracak çalışmalar yapmalı
-Düz okuma alıştırmaları
-Vurgu ve Tonlama çalışmaları
-Tını Alıştırmaları
-Ulama
-Durak alıştırmaları
-Ses değiştirme çalışmaları
-Tirat okumaları ve oyunculuk alıştırmaları
-Rabarba çalışmaları
-Bunların Örneklerinin televizyon ve radyolardan dinlenmesi

Kaynak: Seslendirmeye Giriş Kitabı

 Seslendirmeye Giriş kitabı seslendirme dersi alan ya da almayı
düşünenler için olduğu kadar, bu mesleğe merakı olanlar için de eşsiz bir kaynak.
SESLENDİRMEYE GİRİŞ kitabı
İçindekiler
Önsöz
1.Bölüm Seslendirmeye Giriş
Seslendirme nedir ?
Tarihçe
a – Dünyada Seslendirme
b – Türkiye’de Seslendirme
• Yeşilçam Dönemi
• TRT ve Devlet Tiyatrosu Dönemi
• Özel Stüdyolar Dönemi
Seslendirme Sanatçısı Kime Denir
Sanatçıların Sınıflanması
A – Seslendirdikleri Yaşa göre
– Çocuk Ses
– Genç Ses
– Orta Yaş Ses
– Yaşlı Ses
B – Vergilendirmeye Göre
•– Defterli Sanatçı
•- Deftersiz Sanatçı
C – Ses Çeşitlerine Göre
•- Kadın Sesleri
• – Erkek Sesleri
D – Seslendirdikleri İşe Göre
Orijinal Film Seslendirenler
Yerli Film Seslendirenler
Reklam Seslendirenler
Perfore
Voice over
Ses ve Ses Çeşitleri
Yeni başlayanların Yapması Gereken Çalışmalar
Yeni Başlayanlarda Aranan Özellikler
Bunları Biliyor musunuz ?
Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği
Kayıtta Dikkat Edilmesi Gereken Temel Kurallar
Çekim Tekniğine Göre Seslendirme
– Sessiz Çekim
– Sesli Çekim
Film Nasıl Seslendirilir ve Kayıt Tekniği
– Loop Sistem
– Perfore Sistem
– Digital Sistem
Kayıt Aşamaları
– Kayıt Öncesi Aşama
– Kayıt Aşaması
– Kayıt Sonrası Aşama
Kaydı Durduran Nedenler
Ağız Uyumuna Göre Seslendirme
2. Bölüm : Temel Kavramlar
Seslendirme Terimleri
Metinde Yer Alan Kısaltmalar
Parantez İçi Yazılar
Metinde Yer Alan Özel İsimlerin Okunuşu
Noktalama İşaretleri ve kısaltmaların okunuşu
3. Bölüm : Sesimizle Oynamak
Filmlerde Yer Alan Kalıplaşmış Tipler ve Seslendirme
• Aşık Delikanlı
•Aşık Genç Kız
• Kadın
• Erkek
• Zengin kızın ya da delikanlının babası
•Yoksul kızın ya da delikanlının babası
•Zengin Kızın ya da delikanlının annesi
• Yoksul Kızın ya da delikanlının annesi
• Köy Ağası
•Doktor
• Din Adamı
•Öğretmen
• Hukukçu
• Gazeteci
• Asker
• Politikacı
•Gazino Patronu
• Kötü Adamlar
• Büyücü ( Cadı )
•Arap Bacı
•Akıl Hastaları
•Kılık Değiştirenler
• Erkek Kılığında Kadınlar
• Kadın Kılığında Erkekler
-Yöresel Konuşmalar
– Bolulu
– Hataylı
– Kırşehirli
– Egeli
– Karadenizli
– Kayserili
– Tokatlı
– Trakyalı
– Güney ve Doğu Anadolulu
– Romanların Konuşmaları
– Azınlıkların Konuşmaları
– Yabancıların Aksanlı Konuşmaları
– Arapların Konuşmaları
Çocuk Oyuncuların Seslendirilmesi
Çizgi Filmlerde
Oyunculuk Gerektiren Zor Sahnelerde Seslendirme
4. Bölüm Stüdyolar ve Yönetmenler
5. Bölüm : Güzel Konuşmanın Temel Kuralları
Güzel Konuşmanın Temel Kuralları
Ulama
Tonlama
Vurgu
Tekerlemeler
Örnek metinler
6. Bölüm : Seslendirme Sanatçıları
Bir Dönemin Sesleri Unutulmayanlar Sesler
7. Bölüm : Sık Yapılan Yanlışlar Sözlüğü
Kaynakça
Kaynak: Seslendirmeye Giriş Kitabı