Tiyatrodan Çıkış

Oyun Tiratları

Tiratlar

 

 

 

KOMEDYANIN YAZARI (girer): İyi ki dışarı çıktım; ne ise,
kendime gelir gibi oluyorum. İşte alkışlar, bravolar… Bütün tiyatro inliyor.
İşte şöhret! Yedi sekiz yıl önce olsaydı, Tanrım, heyecandan belki de kalbim dururdu.
Her yanım tir tir titrerdi. Ama o hali çoktan atlattık. O zaman gençtim;
her delikanlı gibi başım havalardaydı. Kader işte; gençliğimde hiç övüldüğüm,
beğenildiğim olmadı. Oysa şimdi… Bu merhametsiz yaşam insanın aklını başına
getiriyor. Artık anlıyorsun ki bu alkışların hiçbir anlamı yoktur. İnsanlar
her şeyi, her şeyi kolayca alkışlarlar: İnsan ruhunun, insan kalbinin
derinliklerine inen bir aktörü de, ayaklarının ucunda dönebilen bir dansözü de,
göz boyayıcı bir hokkabazı da… Hepsini, hepsini alkışlarlar. İşleyen bir
kafaymış, duyan bir kalpmiş, inleyen bir ruhmuş, yahut da oynayan bir bacak,
bardakları altüst eden ellermiş; hepsi aynı alkışla karşılanıyor.

Hayır, şimdi artık istediğim şey alkış değil: Şimdi birdenbire localarda, galeride,
aşağıda bulunmak, her köşeye sokulmak, herkesin fikirlerini, izlenimlerini
sıcağı sıcağına, taptazeyken öğrenmek istiyorum. Eleştirmenlerin, gazetecilerin
düşünceleri, yargıları ortalığı kaplamadan, daha herkes kendi duyuşunun, kendi
düşünüşünün etkisindeyken her şeyi dinleyip anlamak istiyorum. Bu bana çok lazım.
Ben bir komedya yazarıyım. Başka çeşit yapıtlar, ne de olsa belli bir azlığın yargısı
ile değerlendirilir. Yalnız komedyanın değeri bütün halkın vereceği karara göre
belli olur. Bir komedya için her seyircinin yargı hakkı vardır; her çeşit insan
ona bir değer biçebilir. Ah, isterdim ki herkes bana kusurlarımı, eksikliklerimi
söylesin. Alay da etseler razıyım. Ama tarafsız olamadan, kinle, öfke ile
konuşacaklarmış, zarar yok, her şeye razıyım; tek konuşsunlar, söylesinler.
Hiçbir söz nedensiz söylenmez. Her lafta az bile olsa bir gerçek vardır.
Çevresindeki insanların gülünç yanlarını ortaya çıkarmak işini üzerine alan
bir kimse kendi zayıf ve gülünç yanlarının gösterilmesine de haydi haydi
boyun eğmeli. Bakalım, bir deneyelim; tiyatrodan çıkanları, burada, antrede
bekleyeyim. Piyesten söz edecekleri yüzde yüz. Yeni bir şeyin etkisinde olan
insanın söylenecek çok sözü vardır. Duyup düşündüklerini hemen,
vakit geçirmeden başkalarına anlatmak ister.
Nikolai Gogol – Tiyatrodan Çıkış