Üç Kuruşluk Opera 

mask-tirad

 

 

 

 

 

 

 

Tirat örneği, tirat çalışması, kısa tirat örneği.

PEACHUM : (Seyirciye) Bu işe bir çare bulmak lazım, işimiz çok güç. Çünkü işimiz, insanoğlunun acıma duygusunu uyandırmak. Gerçi insanların acıma duygusunu uyandırabilecek bir kaç şey var, var da; işin kötüsü, bunları bir kaç kez kullandınız mı, hemen etkisini yitiriyor. Neden derseniz, insanoğlu istediği zaman taş yürekli olabiliyor. Örneğin: Sokağın köşesinde dikilen kolsuz bir adamı gördü diyelim, ilk defasında irki-lip on Penny verebilir, ikincisinde de belki beş Penny. Ama üçüncüsünde, soğukkanlılıkla tutup adamı polise teslim eder. Manevi değerler açısından da durum böyle. (Sahne yukarısından, üzerinde “Vermek almaktan daha hayırlı” yazılı bir pankart iner.) istediği kadar gözalıcı, etkileyici yazılmış olsun; çabucak modası geçtikten sonra, bu öğütler neye yarar? Sözgelimi incil’de de insanın yüreğine dokunan üç-beş söz var. Ama bunları kullanıp bitirince, aç kalmak işten değil. Nah işte şu “Ver ki Tanrı da sana versin” sözü. Şuraya asalı daha üç hafta oldu, hemen bayatladı. Müşteri yenilik ister. Dönüp yine incil’e bakacağız ama, o da daha ne kadar işe yarar bilinmez.

(Kapı çalınır. Peachum açar, içeri Filch adında genç bir adam girer.)

Yazan : Bertolt Brecht

Konusu : Bertolt Brecht’in başyapıtlarından biri olan “Sezuan’ın İyi İnsanı’nda kapitalist sömürü düzeninde iyi kötü, ezen ezilen çelişkileri sorgulanır. Hem iyi insan olup hem de insanca yaşamak olanaklı mıdır? İyi insan orospu Shen Te, yeryüzüne inmiş Tanrıları bir gece evinde ağırlar.Bu iyiliği karşılığında ve iyi kalabilmesi için kendisine verilen parayla küçük bir tütüncü dükkanı açar. Ne var ki Shen Te’nin iyi insan olma çabası her açıdan sömürülmeye açıktır. Ayakta kalabilmek için bu kez katı yürekli, kötücül amcaoğlu kişiliğine sığınır. Bu dönüşüm ona insanları sömürmekten başka yol bırakmaz.İnsanca yaşama hakkının tanınmadığı bu çarpık düzende Shen Te,iyi insan olup ayakta kalmayı başarabilecek midir?