Midasın Kulakları

Midasın Kulakları

Midasın Kulakları

Dayanamayacağım daha.
Öldürür bre beni öldürür.
Neremde taşıyorum onları?
Kafamda kursağımda barsaklarım da sancıyla
Kapkara bir sancıyla tüylü canlı
dokundum avuçlarıma bulaştı kulakları
derimden içeri geçti.
Bir çift mağara olurlar düşümde
çekerler beni dolambaçlarından içeri
garip yankılarla boğulup giderim
oysa bir türküye yüklenebilirim:
( Türkü söyler gibi )
Mİ-DAS-IN KU- LAAK- LAA- RI
Ahh kimse işitti mi?
Bir tek kişiye söylesem
o da kimseye söylemese? Sonra o da kimseye söylemese.
o da kimseye söylemese o da kimseye söylemese böylece
kimse kimseye söylemese kimse bilmese?
Öff öldürür bre beni öldürür. Midas’ın gizini tuttum
böyle oldum
Ya kara bildiricilerin gizini tutsaydım?
Kader cadılarının?
Ooof kusmalıyım Midas’ın kulaklarını
o gün bu gün sancıyla içimde kapkara bir sancıyla
taşıyorum onları
Salyam geliyor. Bu kuyu işimi görür.
( Kuyuya eğilirken içinden bir keçi fırlayıp kaçar )
Uh o ne?..Söz verdim ama Midas’a şerefim üzerine söz verdim.
Keçiler tabanımı yalasın ki söz verdim. Bu kuyu işimi görür.
( Eğilip kuyunun içine seslenir. Kuyu sesleri
uğultuyla yankılar )
Oooooo Oooooo Hoooooy
Nasıl yankıyor kuyu. Canlı. Beni işitir.
Ama söylemez işitir beni söyleyemez
Heeey heeeey. Ooooo. Kocaman bir kulak bu kuyu.
Beni işitir ama söyleyemez. Ooooo. Nasıl yankıyor kuyu ?
Öyleyse işit kuyu yankıya yankıya işit
Cehennemin yedi kat derinliğine kadar işit
İşit kuyu işit.Hoooy Midas’ın kulakları eşek kulakları
Eşek kulakları
Midas’ın kulakları eşek kulakları
Midas’ın eşek kulakları
Eşek kulakları Midas’ın
Midas’ın kulakları eşek kulakları
Midas’ın kulakları eşek kulakları
Midas’ın kulakları. Ohh.
( Kuyu başında yığılır kalır )
MİDASIN KULAKLARI
Yazan : Güngör Dilmen