Generallerin Beş Çayı Generallerin Beş Çayı AUDUBON (Yalnız) Alo! Alo! (Ahizeyi kapatır ve numarayı tekrar çevirir) Alo! Kahretsin! Kahretsin! Alo! Alo! L£on Plantin lütfen! Özel bir mesele... General Audu¬bon James Wilson de la Petardiere Frenouillou... evet... özel bir mesele dedik ya! Tanrı aşkına bağlar mı-sınız şu Plantin'i,.. evet... Plantin... Nasıl nasıl? Vilmo- rin-Andrieux müsünüz? Öyle öldüğünüzü hiç sanmıyorum çünkü ben Başbakanlıktı ...