Seslendirme İçin Diksiyon Konuları

Diksiyon Dersi

Diksiyon Dersleri

 

 

NEFES TEKNİKLERİ

Isınma :

Gevşeme ve Esneme Çalışmaları :

Doğru Nefes  :

Balık Nefesi  :

Armut Nefesi :

Omuz Nefesi :

Diyafram Nefesi  :

Nefes alırken, dikkat etmeniz gereken beş nitelik bulunmaktadır:
1. Sakin,
2. Derin,
3. Düzenli,
4. Çabuk
5.Gürültüsüz nefes alınmalıdır.
Topluluğun önünde konuşurken soluğun denetimi,

Diksiyon Eğitimi

Diksiyon Notları

 

DİKSİYON KONULARI :

Açık -e ve kapalı -e,

Alıştırma Metinleri,

Anlatım ve Sunuş,

Artikülâsyon,

Artikülasyon boğumlama sorunları,

Daralma kuralı,

Diksiyon Terimleri,

Doğru nefes nedir nasıl alınır? Diyafram nefesi nedir ?

 

Diksiyon Nedir

Diksiyon Alıştırmaları

 

Dudak ve çene çalışmaları,

Entonasyon,

Ezgi,

Fonetik,

Güzel ve etkili konuşmanın önemi,

Ğ konusu, Konuşma dili ve yazı dilinde ğ kullanımı.

Haber metinleri

İyi bir konuşma sesi nasıl elde edilir?

Kalın ve ince sesler,

Kalın L ince L,

Karıştırdığımız Sözcükler

Kısa okunması gereken sesler,

Konuşma ve yazı dili arasındaki farklar,

Konsonlar,

Moda İfadeler,

Örnek Metinler,

Ses Nedir ? Sesler kaça ayrılır ?

Sesi ısıtma alıştırmaları,

Sesin nitelikleri,

Sesin özellikleri,

Ses rengi nedir ?

Ses geliştirme alıştırmaları,

Ses Şiddeti,

Ses yüksekliği kontrolü,

Sesin etkili kullanımı,

Sonda bulunmayan sesler,

Türkçenin ses özellikleri,

Türkçesi Var,

Uzun okunan sesler,

Vokallerin ve konsonların doğru çıkarılış biçimleri,

İmlâ Kurallarının Söyleyiş Üzerindeki Etkileri,

Parçalar üstü ses birimleri : 

-Vurgu,

– Ulama,

-Tonlama,

-Durak,

-Kavşak,

Tekil ve Çoğul sorunları,

Tını,

Tekerleme Çalışmaları,

Telaffuz Hataları,

Yanlış Kullandığımız Sözcükler,

İleri Diksiyon Teknikleri,

Okuma Parçaları, 

Fragman Seslendirme

Perfore Metinleri

Seslendirme Metinleri

Diksiyon Seslendirme Sertifika Sınavı