Yeraltından Notlar

Yeraltından Notlar Seslendirme

Yeraltından Notlar

 

 

Yeraltından Notlar :
Şaka ediyorum aziz okuyucularım; şakalarımın oldukça tatsız kaçtığının da farkındayım. Fakat
söylediklerimin hepsini şaka diye alamazsınız. Belki dişlerimi gıcırdata gıcırdata lâtife ediyorum. Aziz
okuyucular, bazı sorular içimi kemirip duruyor; ne olur bana bunların çözümünü verin. Meselâ siz
insanı eski alışkanlıklarından vazgeçirmek, iradesini ilimle, sağduyuyla bağdaşacak tarzda düzenlemek
istiyorsunuz. Fakat insanların değişmesi için sadece imkân demeyelim de mecburiyet olduğunu
nereden biliyorsunuz? İnsan iradesinin bu derece ıslaha muhtaç olduğu hükmünü neye göre
veriyorsunuz? Kısacası, böyle bir ıslahın insana gerçekten fayda sağlayacağına nasıl karar verdiniz?
Açık konuşalım; aklın ve aritmetiğin desteklediği gerçek, normal menfaatlere karşı gelmemenin insan
için daima faydalı olduğuna, hepimiz için bir kanun sayılacağına neden bu kadar kuvvetle eminsiniz?
Şimdiye kadar bu, bir tahmininizden ibaretti. Bunu mantık kanunu kabul etsek bile insanlığa
uygulanabileceği söylenebilir mi? Belki de beni deli sanıyorsunuz beyler? Müsaade buyurun,
açıklayayım. İnsanın yaratılıştan yapıcılığa, onu şuurlu olarak gayesine ulaştıracak bir mühendisliğe,
yani daima nereye doğru olursa olsun kendine yol açmaya mahkûm edilmiş bir mahlûk olduğunu
kabul ederim. Kim bilir, belki de bu yol açmak mecburiyeti onda arada bir kaçamaklar yapmak hevesi
uyandırıyor. Serbest meslekte çalışanlar umumiyetle akıldan yana züğürt olmakla beraber açmaya
uğraştıkları yolun hemen hemen her zaman gelişigüzel gittiğinin farkındadırlar. Ama önemli olan
istikamet değil, yolun varlığı ve aklı başında evlâtlarımızın mühendislik sanatını ihmal etmeyerek uslu
akıllı çalışmalarıdır… Çünkü bildiğiniz gibi “Tembellik bütün kusurların anasıdır.” [Bir Rus
atasözü;] insan yapıcıdır, yeni yollar açmayı sever; bu, su götürmez bir hakikattir. Fakat neden acaba bir
yandan da yıkmaya, her şeyi kaos haline getirmeye bayılır? Söyleyin bakalım, niçin? Bu konuda
ayrıca birkaç söz söylemek istiyorum. İnsanın her şeyi yıkıp kaos haline getirmeyi sevmesi (bazen
bunu yapmaktan zevk aldığı inkâr edilemez; bu böyledir) üzerinde uğraştığı yapıyı bitirerek gayesine
ulaşmaktan içgüdüsel bir ürküntü duymasından mı ileri geliyor yoksa? Kim bilir, belki eserini
yakından değil de sadece uzaktan sevmektedir. Belki binayı yalnız yapmaktan hoşlanıyor, içinde
yaşamak istemiyor; bitirince onu karıncalar veya koyunlar vs. gibi animaux domestiques’e [evcil
hayvanlar] terk etmeyi tercih ediyor. Hâlbuki karıncaların bu konuda bambaşka düşünceleri vardır.
Onların, karınca yuvası denilen, temeli sonsuzluğa kadar yıkılmaz harikulâde bir yapıları vardır
Yazan Dostoyevski
Türkçeye Çeviren :Nihal Yalaza Taluy
MEB Yayınları 1955 basımı
Seslendirme Alıştırmaları İçin Yeraltından Notlar
Notes From The Underground

Kitap Seslendirme –  Fragman Seslendirme