Ayak Takımı Arasında

Ayak Takımı Arasında

Ayak Takımı Arasında

 

 

Tirat Çalışması örnek tiratlar. Maksim Gorki eseri.

SATİN: Niçin arada sırada hilekârlar namuslu adamlar gibi konuşmasın, madem na¬muslu insanlar tutuyor lâfa hile karıştırıyor, evet, birçok şeyler unuttum ama, hâlâ kafamın içinde birkaç şey vardır…İhtiyar…Kafalı adamdı o… Kirli bir mangırın üstünde kezzap nasıl tesir ederse o da bende öyle izler bıraktı.. Sıhhatine içelim babanın! Doldur! (Nastia bira bardağını doldurur). Hayat, ihtiyarın içinden fışkırıyordu…O dünyayı kendine mahsus bir gözle görürdü…Bir gün dedim ki ona: “İnsan niçin yaşıyor babacığım?” (Luka’nın sesini ve hareketlerini taklide çabalıyarak) “İnsanlar mı? İçlerinden en iyisi, en bilgilisi, en kafalısı için yaşıyor! Meselâ marangozları ve onlar gibi aşağı tabakayı al…Diyelim ki bir marangoz doğdu. Dünyaya henüz gelmemiş derecede ya¬man bir marangoz…Emsalini geçmiş ve eşi menendi bulunmuyor…Her işi kendi icatlarına göre yapıyor, marangozluk baş¬ka bir şekle giriyor. Bu adamın verdiği yeni şekille zenaatı birdenbire yirmi yıl birden ilerliyor. Öteki zenaatlar da aynı şey…Çilingirler, kunduracılar, bütün işçiler…ve bütün köylüler. Hattâ zenginlerin hepsi kendi içlerinden çıkacak en iyisi, en ustası için yaşıyorlar…Herkes zanneder ki bu dünyada kendi nefsi için yaşıyor…Fakat hayır…Yüzlerce yıl, belki de fazla bek¬lenir ki, daha usta biri gelsin diye…” (Nastia, Satin’in yüzüne bakmaktan kendini alamaz, Kleşç çalışmayı keser, o da dinler. Baron, başı eğik, parmaklarıyle usul usul ma¬saya vurur. Aktör yarı belinden fazla ocağın üstünden sarkarak yavaşça yatağa inmek ister.) “Herkes evlât, istisnasız herşey daha iyiye erişmenin ümidini besliyor…Bunun için¬dir ki insanların hepsine saygı duymağa borçluyuz…Çünkü bilemeyiz, kimdir, ni¬çin doğmuştur ve ne yapabilecek?.. Bu dünya yüzüne belki de bizim mutluluğumuz için gelmiştir…Menfaatimiz için…Özellikle çocuklara saygı göstermeğe borçluyuz, yavrulara…Onları hür bırakmalı…Ya¬şamaktan yoksun bırakmamalı onları…Çocuklara saygı…” (Bir sessizlik…)

Yazan : Maksim Gorki