Elektra

Elekra Tirad

Elekra
Tirad

(Argolis ovasında Mykenai kalesi üstünde Pelops oğullarının sarayı, Sarayın önünde tanrı heykelleri. Solda Hercı tapınağı. Mürebbi, Orestes ve Pylades.)
Prologos
MUREBBİ — Ey vaktiyle Troîa’da ordumuzu idare eden Agamemnon’un evlâdı; her zaman hasretini çektiğin yerleri şimdi gözünle görebiliyorsun, işte özlediğin eski Argos, at sineğinin soktuğu Inakhos kızının mukaddes korusu; işte, Orestes, kurdu öldüren tanrının adını taşıyan Likeios meydanı ve solunda Hera’nın ünlü tapınağı; geliyoruz karşısında altını bol Mykenai’yi görüyorsun, işte Pelops oğullarının cürüm dolu sarayı. Baban öldürülürken, seni buradan ben kaçırdım; ablan eliyle seni bana emanet etmişti, hayatını ben kurtardım, seni bu yaşa getirdim ki, babanın öcünü alasın. Şimdi Orestes ve sen, bizi konuklayan pek azı Pylades, ne yapmak gerektiğini hemen danışmalısınız. Çünkü güneşin parlak ışığı kuşların şafak şarkılarını bize aydınlatıyor, yıldızlı kara gece söndü. Evden kimse çıkmadan görüşün, çünkü bu halimizde tereddüdün sırası değildir; işe girişme zamanı geldi.
ORESTES. — Ey hizmetkârların en azizi; benim için beslediğin iyi duyguları en belli
emarelerle gösteriyorsun! Cins at, yaşlı da olsa tehlikelerden nasıl yüreğini kaybetmez de
kulaklarını dikerse, sen de bizi tahrik ederek, ilk sıralarda peşimizden geliyorsun. Onun için kararlarımı şimdi sana bildireceğim. Sen sözlerimi dikkatle dinle, yanlış düşünüyorsam bana doğru yolu göster. Babamın katillerinden nasıl öç alayım? Bunu öğrenmek için, Pythicı kâhinine danışınca, Phoibos bana, şimdi öğreneceğin şu cevabı verdi: Kalkan ve silahların himayesi altında olmadığı bir anda, lüle ile, gizlice, lâyık olduğu gibi elinle onu boğ.
Mademki bu kehaneti işittik, sen bir fırsatını bulunca, eve gir ve içeride olup biten ber şeyi öğren ki bize iyice haber vere- bilesin. Aradan uzun zaman geçti, sen ihtiyarladın, seni tanımaları tehlikesi pek yoktur. Başındaki ağarmış saç çelengi şüphe uyandırmayacak. Şöyle konuş, de ki: Yabancısın ve seni buraya Phekisli Phanotheııs yolladı: Plıcınotheus onların en büyük silâh arkadaşıdır. And içerek, Orestes’in anî bir felâket neticesi, Pytho müsabakalarında koşan bir arabadan yere yuvarlanarak öldüğünü haber ver. Anlattıkların bu esaslara dayansın. Bize gelince, Tanrının emrini yerine getirelim. İlk önce babamın mezarını armağanlar ve başımdan kesilmiş saçlarla süsleyeceğiz, sonra, biliyorsun ya, fundalıklara tunç kenarlı bir uma sakladık, onu elimize alarak, tekrar buraya döneceğiz… (Çıkarlar, Elektra girer).

ELEKTRA. — Ey temiz ışık
ve dünyayı saran hava!
Ne çok iniltilerimi işittin,
ne çok nalelerle
kanlı bağrıma vurduğun yumruklara şahit oldun,
karanlık gece sona erdikçe.
Geceleyin evin içindeki bayramlarımın (!)
ıstırabına gelince,
onu kederle doldurduğum yatağım bilir.
Gece bahtsız babama ağlarım,
yabancı topraklarda onu
alıkoyan, kana susamış Ares değildir,
hayır, benim ananı ve yatak arkadaşı
Aiglsthos, oduncuların meşe ağacını kestiği gibi
başını ölüm baltasıyla yardılar,
ve benden başka kimse ağlamaz.
sana acımaz, ey sen,
böyle çirkin, böyle feci bir şekilde öldürülen babam
Hayır hiçbir zaman
acı acı ağlamaktan, haykırmaktan vazgeçmeyeceğim,
ne gece yıldızların her şeyi aydınlatan
şualarını, ve günün ışığını gördükçe
yavrusunu öldüren bülbül gibi
inleyerek, babamın
sarayı önünde feryadını herkese işittireceğim.
Ey Hades ve Persephone’nin evi.
ey yer altı tanrısı Hermes ve kudretli Ares
ve tanrı tanrısı muhterem Erinysler!
Haksızca öldürülenleri gören siz!
Karıları gasp edilenleri gören siz!
Gelin, bana yardım edin, babamın
katli için öç alın ve bana
kardeşimi gönderin; çünkü tek başıma
ıstırabımın yüküne denk gelecek
kudretim kalmadı.
Sophokles (Sofokles) (Elektra, Çeviren: Azra Erhat)

Seslendirme Dersleri İçin Tirad Alıştırmaları