Uzay Çağının Başlangıcı

Uzay Çağının Başlangıcı

Uzay Çağının Başlangıcı

Uzay Çağının Başlangıcı
belgeselinden örnek bir parça :
Uzay ve Ay yarışı bitmişti.
1970’lerde insanlı uzay programı artık net bir hedef olmaktan çıktı,
İnsansız robot kaşifler on yılı aşkın süredir keşiflerini yapıyorlar.
Uzaydaki birçok varış alanı, düşük maliyet ve düşük
risk faktörleri nedeniyle insansız uzay araçları için idealdir.
Sovyetler Birliği 1975’te Venera 9 ile Venüs’e iniş gerçekleştirdi.
Bu arada, Amerikalılar Mars’a yöneldiler ve
Viking I ve II ile 1976’da Mars’a iniş yaptılar.
Vikings, gezegenin yüzeyine ait çarpıcı görüntüler yayınladı.
Sonra bir robotik kol, Mars toprağı örneklerini kazdı.
Vikings içinde, toprak örneklerinde yaşam izleri araştırmak için
biyolojik deneyler gerçekleştirildi. Sonuçlar başlangıçta pozitifti
fakat daha sonraki analizlerde bilim insanları, sonuçların büyük
olasılıkla biyolojik olmayan kimyasal reaksiyondan kaynaklandığına ikna oldu.
Ancak Mars’ta yaşamın varlığı halen tartışmalı bir konudur ve yeni
misyonlar için kaynak sağlamakta itici bir güç olmayı sürdürmektedir. 
Dünya’dan yola çıktığımız ve daha uzağa gerçekleşen gezegenler arası
seyahatimizde, onların fısıltı halindeki sinyallerini almak bile gayet güçtü. 
Yeterince iletişim kuramayacaksak bunun bize ne faydası olacaktı ki?
Bu nedenle yer bazlı radyo antenlerimiz konusunda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştı. 
Dünyanın dönüşüne bağlı olarak, her bir radyo anteni günün
kendisine düşen kısmında, iletişimi devamlı kılacaktı.
Bu sorunu çözmek için derin uzay ağları kullanıldı.
Radyo antenleri birbirleriyle sürekli iletişim halinde olacak şekilde
Dünya’nın belirli bölgelerine stratejik olarak yerleştirildi.
Bu şekilde hepsi birlikte, gezegenler arası uzay gemimizle
iletişime geçebilme imkanı elde ediyorlardı.

Seslendirme Metinleri   –  Belgeseller