Vahşi Slovakya

Vahşi Slovakya

Vahşi Slovakya

ANLATAN : Tepelerin üstünde stratejik bir noktaya inşa edilmiş
Devin Kalesi, Slovakya’nın yine en eski kalelerinden biridir…
Burada gayet ağır ve durgun bir şekilde akan
Tuna Nehri, muazzam büyüklükte bir taşkın ovaya can verir.
Burası bir zamanlar Büyük Avrasya Stepleri’nin bir parçasıydı.
Avrupa ve Asya kıtaları boyunca uzanıp giderdi.. Bugünse.. topraklarının çoğu tarım arazisine dönüştürülmüş..
Ama değişen şartlara rağmen çayırın sakinlerinden bazıları yine de hayatta kalmayı başarmış.
Bunlar arasındaki Toy Kuşu, dünyanın uçabilen en ağır kuşudur..
Toy kuşları eskiden Stepler’deki bitki filizlerini ve tohumları yerdi..
Şimdi ise insanoğlunun işlediği otlaklardan besleniyor. Mısır ve tahıl yiyor…
Görünüşe bakılırsa arazinin tarıma açılmasına çok iyi uyum sağlamış.
Öte yandan bu ürkek kuşlar, rahatsız edilmeye karşı duyarlıdır.
Sayıları da geçen yüzyıl boyunca giderek azalmıştır..
Slovakya’da tarımın günden güne yaygınlaşmasıyla birlikte toplam
2 bin toy kuşundan şimdi sadece bir avuç kadar kalmıştır
 ( Vahşi Slovakya belgeselinden alınmıştır ).
Anlatan : Ziya Kürküt
Türkçeye Çeviren : Kaan Altınok
Seslendirme Yönetmeni : Güzin İlyasoğulları